Avisina voor professionals

Avisina voor professionals

Avisina is nu ook toegevoegd aan Zorgdomein

Hier vindt u informatie die voor u als huisarts of specialist van belang kan zijn. Een goede doorverwijzing vanuit de eerste lijn naar Avisina is voor zowel de patiënt, de (huis)arts, als de kliniek belangrijk. Alle partijen zijn gebaat bij een snelle verwijzing en bij een goede logistiek en effectiviteit. Bij het verwijzen is de kwaliteit van de verwijsbrief van groot belang. Om een goede planning te kunnen maken moet een verwijsbrief het volgende bevatten:

Desgewenst kunt u de verwijsbrief aan de patiënt meegeven of digitaal verzenden. Spoedverwijzingen vinden te allen tijde plaats middels telefonisch overleg met de uroloog of eventueel de hiertoe aangewezen assistente. Indien u als verwijzer een vraag, opmerking of klacht over de kliniek heeft, kunt u dit melden bij: Mevr. D. van Popering (Relatiebeheerder verwijzers).

Neem contact met ons op om een afspraak te maken

nl_NL