Coronamaatregelen

Gespecialiseerde zorg

Second opinion

E-consulting Poli

Vergoeding van uw zorg

COVID 19 RICHTLIJNEN/VEILIG EN VERANTWOORD ZORG VERLENEN BIJ AVISINA

ARTSEN EN MEDEWERKERS VAN AVISINA HOUDEN ZICH AAN DE ADVIEZEN VAN HET RIVM

  • Het doel is om onze patiënten zo veel mogelijk te bedienen en tegelijk te beschermen.
  • Persoonlijk contact is in onze kliniek onvermijdbaar, maar de essentiële onderzoeken en consulten kunnen veilig plaatsvinden zonder risico op overdracht.
  • Wij houden wel allemaal de inmiddels bekende adviezen van het RIVM aan: geen handen schudden, niezen en hoesten in de elleboog, papieren zakdoekjes eenmalig gebruiken, handen regelmatig wassen, thuis blijven bij klachten van neus verkoudheid, hoesten, keelpijn, koorts.
  • Mijd zoveel mogelijk sociaal contact
  • Er wordt na elke patiënt schoongemaakt. Te denken valt aan bijvoorbeeld de w.c, deurkrukken, echo apparatuur.

PATIËNTEN: DE SPREEKUREN GAAN IN PRINCIPE DOOR

Wij willen de patiëntenzorg zo veel mogelijk in stand houden.

Met inachtneming van de richtlijnen Covid 19 is onze kliniek veilig te bezoeken.

Bij acute klachten kunt U langskomen in de kliniek.

Bij minder acute zorg kunnen wij een E-counseling doen, of telefonisch contact is ook mogelijk.

De volgende punten zijn van cruciale belang:

● Het is de verantwoordelijkheid van elke patiënt om de afweging te maken wel of niet te komen.

● Als patiënten bellen met de vraag of ze kunnen komen: ja als ze geen (verkoudheids) klachten hebben, nee als ze wel klachten hebben.

● Indien zich een patiënt in de kliniek meldt met eerder genoemde klachten, dan zullen wij deze verzoeken om, na het verzetten van de afspraak, huiswaarts te gaan.

● Klachtenvrije patiënten kunnen naar de kliniek komen. Er gelden geen beperkingen in de onderzoeken en behandelingen, behalve de algemene maatregelen.

● Er wordt in de planning rekening gehouden met zoveel mogelijk ruimte tussen de afspraken.

● Kom maximaal 5 minuten voor uw afspraak in de praktijk.

● Komt u alstublieft zonder begeleider(s) naar de afspraak als dat voor u mogelijk is.

● Mocht u toch een begeleider nodig hebben na bijvoorbeeld een ingreep, laat diegene dan buiten de kliniek of in de auto wachten. Graag niet in de wachtkamer.

● Wij proberen in onze wachtkamers voldoende ruimte tussen cliënten te scheppen en vragen u hier zelf ook rekening mee te houden door 1,5 m afstand van anderen te houden.

● We schudden geen handen en iedereen blijft waar het kan op 1,5 m van elkaar.

● Als de arts en of de verpleegkundige wel binnen 1,5 m moet komen voor een onderzoek, dan praten we zo min mogelijk met elkaar. Alleen wanneer nodig.

● De arts of verpleegkundige doet voor u de deur open van de spreek- en behandelkamers. Gebruik zo min mogelijk de deurklinken

● Er wordt tussen de afspraken door schoongemaakt door de verpleegkundige.

● Wij maken gebruik van mondkapjes volgens de richtlijnen van het RIVM. De patiënt hoeft geen mondkapje op.

Materialen: Desinfectans, handschoenen, mondkapjes, beschermende schort

Wij gebruiken de essentiële materialen zoals desinfectans, handschoenen, mondkapjes, beschermende kledij en afdekmateriaal

● Wij maken gebruik van desinfectans in de behandelkamers.

Verder extra handhygiëne met water en zeep.

● De inspectie heeft aangegeven dat zorginstellingen de vrijheid hebben om gebruik van maximale maatregelen ter bescherming van patiënten en medewerkers

nl_NL