Second Opinion door Avisina

Second Opinion door Avisina

Een second opinion, of tweede mening, is het oordeel of advies van een van onze specialist(en) anders dan van uw behandelend arts. Deze specialist kan als een deskundige in het veld, het diagnostische proces overzien en samen met u op verzoek zijn mening formuleren. Daarbij is het belangrijk te melden dat de specialist die de second opinion geeft, de behandeling in principe niet over neemt.

Een second opinion wordt vaak gevraagd als er twijfel is over de juiste behandelroute die uw eerdere behandelaar heeft voorgesteld. En of er onzekerheid bestaat of het medicijn en/of de voorgestelde behandeling de juiste keuze is. Het doel van een second opinion is het vergaren van meer informatie, zekerheid en het verhogen van de veiligheid in het behandelproces.

Het team van Avisina probeert samen met u onafhankelijk en onpartijdig uit te zoeken of het diagnostische proces en het voorgestelde behandeladvies de juiste weg is om te bewandelen.

Wat doet de uroloog van Avisina in het geval van een Second Opinion

  1. Opnieuw bekijken wat de medische vraag is
  2. Bekijkt nauwkeurig de resultaten van eerdere onderzoeken, foto’s en bloeduitslagen
  3. Beoordeelt of de onderzoeksmethode de juiste is en of er aanvullend onderzoek nodig is
  4. Komt met een voorstel hoe nu verder (dit uiteraard in samenspraak met u als patiënt en na overleg met het team)

Hoe is het gesteld met de vergoeding van de verzekeraar

De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden een Second Opinion. Check in uw polisvoorwaarden of uw ziektekostenverzekeraar dit ook vergoed, voordat u een second opinion aanvraagt.

nl_NL