Vergoeding zorgverzekering Uroloog

Avisina is een door het ministerie van VWS erkende instelling voor Medische Specialistische Zorg, waardoor de onderzoeken en de behandelingen van de Uroloog Specialist onder de basisverzekering vallen en deze meestal door de verzekeraar worden vergoed. Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient u door uw (huis)arts te zijn doorverwezen.

Vergoeding Uroloog met verwijsbrief

Om de behandeling vergoed te krijgen, heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig.
Indien uw zorgverzekeraar aangeeft dat behandelingen en/of onderzoeken bij Avisina niet worden vergoed, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Eigen risico

Om de zorg betaalbaar te houden, stelt de overheid voor iedereen jaarlijks een wettelijk verplicht eigen risico vast. Er geldt een eigen risico van € 385,- . Dit houdt in dat u de eerste zorgkosten uit het basispakket zelf betaalt. Dit geldt zowel voor bezoeken aan ziekenhuizen als aan zelfstandige behandelcentra, zoals Avisina.

Declaratie door Avisina

Avisina declareert zoveel mogelijk rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar. De declaratie kan op 3 verschillende manieren afgehandeld worden, welke afhankelijk is van uw zorgverzekeraar.

Hieronder hebben wij uiteengezet op welke wijze de declaratie kan geschieden.

1. Rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar. Avisina heeft een betaalovereenkomst met de onderstaande zorgverzekeraars. Zij betalen rechtstreeks aan Avisina.          

Zorgverzekering

Uzovi code

Zorgverzekering

Uzovi code

Zorgverzekering

Uzovi code

Zorg en zekerheid

7085

Zilverenkruis

3311

IAK

8971

Caresco

8960

Interpolis

3313

Aevitae

8958

FBTO

0211

OZF zorgverzekering

3314

ONVZ, PNO, VvAa

3343

IZA

3343

FBTO

3351

VGZ

7095

De Friesland

3358

Avero Achmea

3329

Unive

0101

Turien en co

3342

Zorgverzekering

Zorg en zekerheid

Zilverenkruis

IAK

Caresco

Interpolis

Aevitae

FBTO

OZF zorgverzekering

ONVZ, PNO, VvAa

IZA

FBTO

VGZ

De Friesland

Avero Achmea

Unive

Turien en co

Uzovi code

7085

3311

8971

8960

3313

8958

0211

3314

3343

3343

3351

7095

3358

3329

0101

3342

2. Declaratie door middel van een Akte van Cessie. Wanneer u deze akte ondertekend, geeft u Avisina de opdracht om namens u de nota in te dienen bij uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar zal daarna rechtstreeks aan Avisina uitbetalen. Bij de onderstaande zorgverzekeraars geschiedt de declaratie d.m.v. een Akte van Cessie.

Zorgverzekering

Uzovi code

Zorgverzekering

Uzovi code

Zorgverzekering

Uzovi code

IAK verzekeringen bv VGZ

8972

IAK volmacht bv

8973

Aevitae

8956

De Friesland

7084

Caresco

8959

Stad Holland

7037

DSW

7029

Turien en co

3341

IZZ zorgverzekeraar

3328

Caresco bv

8965

Caresq

3353

Aevitae bv

9015

Zorgverzekering

De Friesland

DSW

Caresco bv

Caresco

Turien en co

Caresq

IAK volmacht bv

Aevitae

Stad Holland

IZZ zorgverzekeraar

Aevitae bv

IAK verzekeringen bv VGZ

Uzovi code

7084

7029

8965

8959

3341

3353

8973

8956

7037

3328

9015

8972

3. Zelf de nota indienen. De zorgverzekeraar staat niet toe dat Avisina rechtstreeks declareert. In dit geval krijgt u de nota thuis gestuurd. Deze kunt u dan zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. 

De vergoeding bedraagt 60%-100% van de nota, de resterende 40%-0% vergoed Avisina voor u (m.u.v. vasectomie, dit betreft onverzekerde zorg). Het eigen risico blijft in alle gevallen van toepassing.

Bij de onderstaande zorgverzekeraars dient u zelf de nota in te dienen.

Zorgverzekering

CZ

Eno

Menzis

Holland zorg

Anderzorg

Ohra

PZP

Ditzo

De Amersfoortse

Nationale Nederlanden

Uzovi code

9664

7032

3332

7032

3333

7053, 0201

7119

3336

9018

9664

Zorgverzekering

Uzovi code

Zorgverzekering

Uzovi code

CZ

9664

Eno

7032

Menzis

3332

Holland zorg

7032

Anderzorg

3333

Nationale Nederlanden

9664

Ohra

7053, 0201

PZP

7119

De Amersfoortse

9018

Ditzo

3336

Niet Nederlandse patiënt

Als u als nederlander in het buitenland woont of als Expat of toerist in nederland verblijft en dus geen nederlandse verzekering heeft, kunt u zonder een verwijzing van uw huisarts een afspraak maken. 

De kosten van uw bezoek zijn afhankelijk van de klacht en de eventuele onderzoeken die uitgevoerd moeten worden. Daardoor is van te voren niet altijd bekend wat de exacte kosten zullen zijn. Wij kunnen wel een indicatie geven over wat de kosten zullen zijn. 

U krijgt na uw bezoek aan Avisina een nota, die u aan Avisina dient te voldoen. Vervolgens kunt u deze nota opsturen naar uw (buitenlandse) verzekering. Om er achter te komen wat de vergoeding van uw (buitenlandse) verzekering zal zijn, dient u met hen contact op te nemen.

Passantentarieven

Er kunnen gevallen voorkomen dat u de rekening van uw behandeling zelf moet/wilt betalen. In dit geval worden de passantentarieven berekend. De rekening die u krijgt is voor een zogenaamde Diagnose-Behandel-Combinatie (DBC).  Een DBC-zorgproduct is het geheel van alle stappen die nodig zijn om een aandoening of ziekte te behandelen, van het eerste consult tot de laatste controle (binnen een bepaalde maximum periode).

Een DBC heeft een vaste prijs. Klik hier voor de passantentarieven.

Akte van Cessie en Toestemmingsformulier

Avisina declareert rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar. Hiervoor dient u Avisina te machtigen. Dit doet u door de Akte van Cessie te ondertekenen. Dit gebeurt bij uw eerste bezoek aan Avisina. Download de Akte van Cessie hier.

nl_NL